Het  

Huisvrouwenkoor  

De  

Dekselse

Meiden   

is   

een   

brutaal   

koor   

uit

Uithoorn  

en  

omgeving.  

We  

zingen

Nederlandstalige   

liedjes   

met   

een

humoristische   

knipoog   

naar   

het

dagelijkse   

leven.   

Compleet   

maf,

maar  

hartstikke  

leuk.  

Kijkt  

u  

maar

naar  

de  

foto’s  

en  

filmpjes  

(linkjes

links op de pagina)

U    kunt    ook    even    op    de    website w r k e s .nl  kijken, dat zijn wij nl ook.  Accordeoniste: Louise Prins
Wie zijn wij Het Huisvrouwenkoor De Dekselse Meiden is een brutaal koor uit Uithoorn en omgeving. We zingen Nederlandstalige liedjes met een humoristische knipoog naar het dagelijkse leven. Compleet maf, maar hartstikke leuk. Kijkt u maar naar de foto’s en filmpjes (linkjes links op de pagina) De Dekselse Meiden hebben ca 25 optredens per jaar. We zingen in zorgcentra maar ook privefeesten of andere gelegenheden. We zijn ook te boeken als Visvrouwenkoor Boter bij de Vis of als combinatie . Accordeoniste: Louise Prins
Contact Info/boekingen: Louise Prins:    06 51 11 85 30 info@dekselsemeiden.nl Info@visvrouwenkoorboterbijdevis.nl

AANMELDEN

Belangstellenden kunnen twee keer vrijblijvend meezingen. Daarna wordt door de dirigente bepaald of jouw stem bij ons koor past, en bij welke stemgroep je hoort. Onze optredens kenmerken zich door een combinatie van zang en toneelspel, enige affiniteit met het toneelspel wordt dan ook van onze leden verwacht. Na toelating gaat je lidmaatschap in en ontvang je een map met alle liedteksten van ons repertoire en de kleding.  De contributie bedraagt € 60,00 per jaar

REPETITIES

 Dekselse Meiden/Boter bij de Vis repeteert op dinsdagavond om de week van 20.30 tot 22.30 uur in Uithoorn. De leden worden verzocht om op 20.15 uur aanwezig te zijn

BOEKINGEN

De Dekselse Meiden hebben ca 25 optredens per jaar. We zingen in zorgcentra, festivals  maar ook privefeesten of andere gelegenheden. We zijn ook te boeken als Visvrouwenkoor Boter bij de Vis  of als combinatie

 

 BLACKSTAR RODAS GLOBO   ENGINEZ




